„Zatrzymujemy czas ale nie stoimy w miejscu”

Malarze i Fotograficy

Czy wiesz, że sławny malarz Eugene Delacroix około roku 1853 współpracował z fotografem Eugene Durieu?

Eugène Delacroix  jest jednym z głównych przedstawicieli malarzy francuskich epoki romantyzmu.  Żył w latach 1798 - 1863r.  

W 1855, przy okazji wystawy światowej, stało się oczywiste, że Delacroix został odnowicielem malarstwa francuskiego, który nie tyle "pokonał" klasycyzm, co otworzył drogę nowemu spojrzeniu na sztukę – bez niego być może nie narodziłby się impresjonizm.

Delacroix był przede wszystkim kolorystą, artystą malującym ze swobodą, co po okresie bardzo oszczędnej kolorystyki i sztywnej kompozycji czasu klasycyzmu wniosło element żywiołu już samą formą.

Twórczość Delacroix inspirowała wielu jego następców, m.in. Vincenta van Gogha.